IP Prawo własności intelektualnej

Zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie własności intelektualnej w czterech głównych obszarach:

  • zarządzanie ochroną praw własności intelektualnej,
  • pomoc prawna przy naruszeniu praw własności intelektualnej,
  • skomercjalizowanie praw własności intelektualnej,
  • bezpieczne nabywanie praw własności intelektualnej.

Zagadnienia te obejmują również ochronę dóbr osobistych oraz ochronę know-how.

Ochrona praw własności intelektualnej

Kancelaria wspiera Klientów w skutecznej ochronie ich własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, informacji poufnych i tajemnic handlowych, praw autorskich. Ochrona poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej wymaga często: rejestracji (znaki towarowe) lub odpowiednich procedur ochrony poufności (tajemnice handlowe).

Naruszenie praw własności intelektualnej – świadczymy pomoc prawną Klientom, których prawa własności intelektualnej zostały naruszone. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie:: od samodzielnych prób Klienta podejmowanych w celu doprowadzenia do zaprzestania naruszania własności intelektualnej aż po rozstrzygnięcie sprawy w sposób ugodowy lub na drodze sądowej.

Komercjalizacja własności intelektualnej – nasi prawnicy mają doświadczenie w ustalaniu założeń biznesowych, opracowywaniu prawnych aspektów modeli biznesowych, negocjacji warunków współpracy, a także w przygotowywaniu umów dotyczących komercjalizacji praw własności intelektualnej takich jak licencje, umowy przeniesienia praw autorskich etc.

Nabycie praw własności intelektualnej – biorąc pod uwagę regulacje prawne, uzyskiwanie lub nabywanie praw własności intelektualnej jest prawdziwym wyzwaniem dla każdej firmy. Jednocześnie nabywanie praw własności intelektualnej jest obecnie czymś powszechnym i koniecznością nie tylko w przestrzeni biznesowej.

Pomagamy klientom pozyskać narzędzia niezbędne dla prowadzenia danego biznesu w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych wątpliwości i ryzyk, które mogą wykraczać daleko poza wewnętrzny użytek oraz powodować nieoczekiwane komplikacje biznesowe. Rozumiemy, ile wysiłku potrzeba, aby uzyskać świadomość członków organizacji oraz skutecznie nabyć prawa własności intelektualnej w odniesieniu do rozwiązań oraz narzędzi niezbędnych do funkcjonowania danego biznesu w sposób zapewniający wyeliminowanie niepotrzebnych ryzyk.

KONTAKT Z ZESPOŁEM KANCELARIIZadzwoń do nas, lub wyślij wiadomość mailową.