Spory i postępowania sądowe, windykacja należności w Polsce

Mamy wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną wiedzę, która pozwala nam skutecznie wspierać naszych Klientów w sytuacjach konfliktowych.

Spory naszych klientów traktujemy jak każde inne wyzwanie stojące przed ich biznesem. Pokazujemy różne możliwości zakończenia sporu, zachęcając do tych, w których Klient bierze udział w kształtowaniu rozstrzygnięcia. Często jednak droga do zakończenia sporu prowadzi przez proces przed sądem. W takich sytuacjach zapewniamy Klientom pełne profesjonalne wsparcie.

Przedstawiając Klientowi możliwości rozwiązania sytuacji, nie tylko analizujemy jego decyzje w perspektywie kosztów i ryzyka finansowego, ale także pokazujemy inne ważne aspekty niematerialne związane z danym sposobem rozwiązania sporu jak szybkość zażegnania konfliktu, ilość działań niezbędnych do podjęcia przez Klienta.

Świadomość prawdziwego celu klienta w kontekście kosztów i zasobów niezbędnych do wdrożenia danego scenariusza zakończenia sporu pomaga naszym Klientom w podejmowaniu właściwych decyzji.

Windykacja rozpoczyna się od sprawdzenia możliwych ścieżek. Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

  • ocenę ryzyka niespłacenia długu,
  • analizę sytuacji, sprawdzanie możliwych dróg rozwiązania sytuacji, w tym dróg polubownych,
  • postępowanie windykacyjne przez sądem,
  • postępowanie egzekucyjne (egzekucja komornicza).

Postępowania sądowe prowadzone dla naszych Klientów często pokazują nieprawidłowości czy słabości ich organizacji – korzystamy z tej wiedzy poprzez wdrażanie dla naszych Klientów prawnych rozwiązań systemowych w perspektywie dalszych działań, które poprawią ich pozycję prawną w przypadku wystąpienia takiego problemu w przyszłości i ulepszą ich organizację.

KONTAKT Z ZESPOŁEM KANCELARIIZadzwoń do nas, lub wyślij wiadomość mailową.