M&A Fuzje i przejęcia. Przekształcenia, zmiany organizacyjno-prawne, zakładanie spółek

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu fuzji i przejęć, przy czym nasze wsparcie adresowane jest zarówno dla strony przejmowanej jak i strony przejmującej.

Przedsięwzięcia takie realizujemy w ramach struktury projektowej. W tym celu nasi prawnicy tworzą i koordynują zespół projektowy, który obejmuje wybranych współpracowników Klienta (księgowych, wybranych menedżerów) oraz, w zależności od potrzeb projektu, naszych sprawdzonych partnerów (biegłych rewidentów, księgowych, rzeczoznawców majątkowych, audytorów, podatkowców).

W ramach prac projektowych definiujemy cele, opracowujemy właściwe rozwiązanie precyzujemy założenia i koordynujemy wszystkie działania, na które składają się:

Podobne podejście mamy do wyzwań naszych Klientów związanych z przekształceniami zmianami organizacyjno-prawnymi.

Bez względu na to czy konieczność zmian wynika z:

  • dynamicznego rozwoju,
  • zmian dotyczących modelu biznesowego,
  • zmian własnościowych,
  • dokapitalizowania przedsiębiorstwa,
  • sukcesji,

zapewniamy prawne wsparcie zgodnie z ustalonym interesem Klienta.

Wspieramy naszych Klientów w zakładaniu nowych spółek, budowaniu struktur holdingowych, które uwzględniają aspekty przepływu kapitału, aspekty podatkowe pomiędzy spółkami oraz ich wspólnikami.

KONTAKT Z ZESPOŁEM KANCELARIIZadzwoń do nas, lub wyślij wiadomość mailową.