01 ______ JAK ZAPEWNIAMY BIEŻĄCE WSPARCIE NASZYCH KLIENTÓW?Bieżące wsparcie w prawnych i organizacyjnych wyzwaniach naszych Klientów wymaga od nas doskonałej organizacji pracy oraz zrozumienia ich biznesu.

Nasza efektywność polega w tej sferze na tym, by sprawnie i szybko zabezpieczać ich interesy. W ramach bieżącego wsparcia nasze zadanie polega często na definiowaniu i minimalizowaniu ryzyka prawnego związanego z określonymi decyzjami Klienta. Zapewniamy istotny wkład do podejmowanych przez Klientów decyzji biznesowych.

AKTYWNY SYSTEM OCHRONY
Koncentrujemy się na tym, aby trudne sytuacje, które zdarzają się wśród naszych Klientów nie spotykały ich dwa razy. Na nowo definiujemy ryzyko prawne i wdrażamy takie rozwiązania systemowe, które uchronią Klienta w przyszłości w podobnych okolicznościach.
SYSTEM NACZYŃ POWIĄZANYCH
Prowadzone przez nas projekty dla swej skutecznością wymagają współpracy z Klientem, jego pracownikami oraz specjalistami różnych dziedzin (biegłymi lub doradcami).
PRACA W SYSTEMIE PROJEKTOWYM
Realizując projekty dla Klientów powołujemy zespoły projektowe i koordynujemy ich pracę.
FACHOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ
Aktywnie wspierają nas firmy consultingowe, biegli rewidenci, księgowi, specjaliści do spraw wyceny przedsiębiorstw.
CELOWY I PRZEMYŚLANY PLAN
Dobry plan gwarantuje osiągnięcie zakładanych celów, przy zachowaniu ustalonych terminów i ram budżetowych.

02 ______ W JAKICH PROJEKTACH KLIENTÓW UCZESTNICZYMY?Kancelaria aktywnie włącza się w definiowanie, planowanie, koordynowanie i wdrażanie przedsięwzięć (projektów) w różnych sferach działalności naszych Klientów.

03 ______ JAK TRAKTUJEMY SPORY NASZYCH KLIENTÓW?Spory naszych Klientów traktujemy jak każde inne wyzwanie stojące przed ich biznesem.

Spory naszych Klientów traktujemy jak każde inne wyzwanie stojące przed ich biznesem. Staramy się dogłębnie zrozumieć ich przyczyny, zdefiniować sytuację faktyczną i prawną Klienta w kontekście sporu. Wskazujemy na różne sposoby zakończenia sporów, zachęcając do tych, w których Klient współuczestniczy i współkształtuje finalne rozstrzygnięcie. Często jednak droga do zakończenia sporu prowadzi przez proces przed sądem. W takich sytuacjach zapewniamy Klientom pełne profesjonalne wsparcie.

Przygotowując Klientów do podjęcia konkretnych decyzji nie tylko osadzamy ich decyzje w perspektywie kosztów i ryzyka finansowego, ale pokazujemy inne, ważne aspekty – takie jak aspekt czasu i energii związany z konkretną drogą zakończenia sporu. Dużo uwagi poświęcamy celom jakie przyświecają Klientom w konkretnej spornej sytuacji, przyglądamy się im w kontekście innych potrzeb ich biznesu. Najcześciej cele Klientów realizują się w płaszczyźnie biznesowej i finansowej, czasami jednak dotyczą zupełnie innych sfer – dobrego imienia, ambicji, poczucia sprawiedliwości.

Taki sposób działania pomaga naszym Klientom podjąć właściwe decyzje