https://siekacz.pl/wp-content/uploads/2020/06/blue-and-yellow-graph-on-stock-market-monitor-159888-640x360.jpg

CASE STUDYPrzejęcie i rejestracja spółki

W marcu 2019 roku zgłosił się do nas Klient, który prowadzi globalny biznes. Posiada jedną spółkę w Polsce, ale był zainteresowany kupnem konkurencyjnej spółki w innej części Polski.

Nasze działania obejmowały:

  • przeprowadzenie prawnego i finansowego due diligence,
  • przygotowanie wyceny spółki w oparciu o zgromadzone informacje,
  • przygotowanie Klienta do negocjacji w oparciu o argumenty wynikające z wyceny i due diligence,
  • zbudowanie wytycznych postępowania negocjacyjnego dającego najlepszy rezultat dla Klienta w oparciu o estymowanie kosztów inwestycji Klienta, polegającej na budowie zakładu od nowa (według metodyki green field),
  • przeprowadzenie negocjacji,
  • zawarcie kontraktu
  • przeprowadzenie transakcji,
  • czynności porządkowe po akwizycji,
  • połączenie nabytej spółki z pierwszą spółką Klienta w Polsce.

Projekt realizowaliśmy od kwietnia 2019 r. (regulacja NDA) do ostatnich dni 2019 r. (wpis połączenia do rejestru). Projekt był planowany, realizowany i koordynowany przez członka zespołu Kancelarii (Project Manager), istotne decyzje podejmowane były przez Prezesa Zarządu polskiej spółki oraz przedstawicieli centrali Klienta (Interesariusze). W skład zespołu (development team) weszły osoby pracujące w kancelarii (osoba specjalizująca się w aspektach podatkowych, oraz osoba specjalizująca w zagadnieniach spółek), pracownicy Klienta (księgowa, biegły rewident obsługujący polską spółkę) oraz nasi partnerzy (biegli ds wyceny przedsiębiorstw oraz due diligence finansowego).

https://siekacz.pl/wp-content/uploads/2018/09/full-frame-shot-of-eye-251287-640x360.jpg

CASE STUDYWindykacja należności i usprawnianie procesów

Klient świadczący usługi w branży budowlanej zgłosił się do nas z dwoma niazapłaconymi fakturami na setki tysięcy złotych. Kwota istotnie godziła w jego płynność finansową. Umowa i dowody potwierdzające zawarcie i wykonanie usług dotyczących tych faktur były wybrakowane i nieprawidłowo skonstruowane.

Standardowa usługa prawna to szybkie windykowanie należności i ich ewentualne zabezpieczanie. Problem polega na tym, że nawet najlepsza usługa prawna w tym wypadku nie pozwoli dostarczyć realnej wartości do biznesu naszego Klienta. W tych okolicznościach z uwagi na spiralę długów po stronie dłużnika i brak realnych zabezpieczeń sukces należałoby zdefiniować jako wyegzekwowanie przez nas 60% należności w perspektywie dwóch najbliższych lat. Biorąc pod uwagę koszty działań prawnych i egzekucyjnych, w tym wynagrodzenia Kancelarii, dwa lata czekania i finalne uzyskanie jedynie 60% wynagrodzenia Klienta z kwoty należnej, stwierdzić należy, że nie mamy do czynienia z sytuacją, która będzie budować i cementować relacje między Kancelarią a naszym Klientem. Trudno też stwierdzić, że dostarczamy realną wartość do jego biznesu.

Nasze podejście sprawiło jednak, że poza działaniami windykacyjnymi poświęciliśmy bardzo dużo uwagi i czasu by zrozumieć wraz Klientem, że dwie niezapłacone faktury są jedynie skutkiem bardzo poważnym problemów. Tymi problemami były brak systemowego rozwiązania, które dokumentowałoby treść stosunków prawnych i przebiegu realizacji zleceń naszego Klienta oraz brak dywersyfikacji ryzyka. W ten sposób zdefiniowaliśmy zakres bardzo prostego i efektywnego projektu, którego przedmiotem było: wdrożenie ogólnie dostępnego rozwiązania chmurowego dla wszystkich pracowników Klienta, którzy zajmowali się kontaktem z kontrahentami i formalności przy realizacji zleceń, stworzenie procesów zapewniających przepływ informacji i dokumentów dotyczących zawierania i wykonania umów Klienta.

Jednocześnie zebraliśmy z rynku oferty ubezpieczeń należności, wynegocjowaliśmy najlepsze warunki polisy. Na koniec dostosowaliśmy procesy przepływu informacji i dokumentów dotyczących umów zawieranych przez Klienta z wymogami formalnymi koniecznymi do wypłaty odszkodowania stawianymi przez ubezpieczyciela. W ten sposób zajęliśmy się realnymi problemami biznesu naszego Klienta. Okazało się, że problemy, które udało się nam wspólnie rozwiązać powodowały wiele negatywnych skutków. Ich usuniecie pozwoliło na dynamiczny rozwój działalności naszego Klienta.