https://siekacz.pl/wp-content/uploads/2020/06/blue-and-yellow-graph-on-stock-market-monitor-159888-640x360.jpg

CASE STUDYPrzejęcie i rejestracja spółki

W marcu 2019 roku zgłosił się do nas Klient, który prowadzi globalny biznes. Posiada jedną spółkę w Polsce, ale był zainteresowany kupnem konkurencyjnej spółki w innej części Polski.

Nasze działania obejmowały:

  • przeprowadzenie prawnego i finansowego due diligence,
  • przygotowanie wyceny spółki w oparciu o zgromadzone informacje,
  • przygotowanie Klienta do negocjacji w oparciu o argumenty wynikające z wyceny i due diligence,
  • zbudowanie wytycznych postępowania negocjacyjnego dającego najlepszy rezultat dla Klienta w oparciu o estymowanie kosztów inwestycji Klienta, polegającej na budowie zakładu od nowa (według metodyki green field),
  • przeprowadzenie negocjacji,
  • zawarcie kontraktu
  • przeprowadzenie transakcji,
  • czynności porządkowe po akwizycji,
  • połączenie nabytej spółki z pierwszą spółką Klienta w Polsce.

Projekt realizowaliśmy od kwietnia 2019 r. (regulacja NDA) do ostatnich dni 2019 r. (wpis połączenia do rejestru). Projekt był planowany, realizowany i koordynowany przez członka zespołu Kancelarii (Project Manager), istotne decyzje podejmowane były przez Prezesa Zarządu polskiej spółki oraz przedstawicieli centrali Klienta (Interesariusze). W skład zespołu (development team) weszły osoby pracujące w kancelarii (osoba specjalizująca się w aspektach podatkowych, oraz osoba specjalizująca w zagadnieniach spółek), pracownicy Klienta (księgowa, biegły rewident obsługujący polską spółkę) oraz nasi partnerzy (biegli ds wyceny przedsiębiorstw oraz due diligence finansowego).